Ubezpieczenie IT

OC ZAWODOWA BY CHUBB

Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions

 

Dostępne sumy ubezpieczenia: 500 tys. PLN, 1 mln PLN, 2 mln PLN, 3 mln PLN, 4 mln PLN, 5 mln PLN, 6 mln PLN, 7 mln PLN, 8 mln PLN, 9 mln PLN, 10 mln PLN

* firmy z przychodami do 500 tys. PLN w OC zawodowej mogą wybrać limit max 5 mln PLN

Potrzebujesz polisy w obcej walucie?

Przejdź przez proces zakupu, opłać polisę, a potem skontaktuj się z nami – przeliczymy kwoty zgodnie z kursem NBP z danego dnia.  

Dostępny zakres terytorialny ubezpieczenia

Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady oraz Kuby i terytoriów objętych sankcjami  

LUB

Jeśli rozszerzysz ochronę na USA i Kanadę – cały świat z wyłączeniem Kuby i terytoriów objętych sankcjami.  

 

Sprawdź, skąd się bierze niższa cena

Dlaczego ubezpieczenieit.pl jest tak tanie?

Przed czym chroni ubezpieczenie OC zawodowej dla IT?

 

Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich, będącymi konsekwencją błędów i uchybień związanych z wykonywaniem usług IT. 

OC zawodowa dla branży IT ochroni cię przed potencjalnymi roszczeniami twoich kontrahentów i innych osób trzecich. 

Jeśli popełnisz błąd w pracy, pominiesz coś lub przeoczysz, a nawet wtedy, gdy przekroczysz termin oddania projektu – ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wypłaci odszkodowanie w twoim imieniu. Nie musisz się więc przejmować potencjalnymi zagrożeniami.

 

Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich, będącymi konsekwencją błędów i uchybień związanych z wykonywaniem usług IT. 

OC zawodowa dla branży IT ochroni cię przed potencjalnymi roszczeniami twoich kontrahentów i innych osób trzecich. 

Jeśli popełnisz błąd w pracy, pominiesz coś lub przeoczysz, a nawet wtedy, gdy przekroczysz termin oddania projektu – ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wypłaci odszkodowanie w twoim imieniu. Nie musisz się więc przejmować potencjalnymi zagrożeniami.

Ty pracujesz, a ubezpieczenie chroni cię podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Ty pracujesz, a ubezpieczenie chroni cię podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Ważne! Polisa OC zawodowej zapewnia też pokrycie kosztów niezbędnych do oceny zasadności wysuwanych przeciwko tobie roszczeń, a więc m.in. kosztów pomocy prawnej.

Jeśli zawarcie umowy z kontrahentem jest uzależnione od tego, czy jesteś ubezpieczony – ten produkt prawdopodobnie jest dla ciebie. 

Podstawowy zakres ochrony w Chubb uwzględnia ochronę na wypadek roszczeń wynikających z:

  • Naruszenia Technologicznego, w tym skutkującego Incydentem Dotyczącym Prywatności i Bezpieczeństwa Sieci Osoby Trzeciej – obejmuje m.in. błędy, zaniechania, pominięcia; naruszenie umowy o wykonanie usługi IT, usunięcie lub uszkodzenie danych; naruszenie prywatności i dobrego imienia; naruszenie bezpieczeństwa sieci; koszty pomocy prawnej.

 

  • Naruszenia Praw Własności Intelektualnej – obejmuje m.in. naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, praw do wzorów, znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, a także podszywanie się pod produkt lub usługę innych podmiotów.

 

  • Nieuczciwości – obejmuje działania o charakterze przestępczym, nieuczciwym, oszukańczym lub złośliwym np. pracowników lub podwykonawców; nie dotyczy to jednak wspólników, członków władz lub wyższego kierownictwa lub ich współmałżonków.

 

  • Naruszenia Związanego z Działalnością Medialną – obejmuje m.in. publikowanie i dystrybucję w mediach (w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej) materiałów i treści stanowiących pomówienie, oszczerstwo, plagiat, piractwo, dyskredytowanie produktu lub usługi określonego podmiotu.

Podstawowy zakres ochrony w Chubb uwzględnia ochronę na wypadek roszczeń wynikających z:

  • Naruszenia Technologicznego, w tym skutkującego Incydentem Dotyczącym Prywatności i Bezpieczeństwa Sieci Osoby Trzeciej – obejmuje m.in. błędy, zaniechania, pominięcia; naruszenie umowy o wykonanie usługi IT, usunięcie lub uszkodzenie danych; naruszenie prywatności i dobrego imienia; naruszenie bezpieczeństwa sieci; koszty pomocy prawnej.

 

  • Naruszenia Praw Własności Intelektualnej – obejmuje m.in. naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, praw do wzorów, znaków towarowych, nazw handlowych, domen internetowych, a także podszywanie się pod produkt lub usługę innych podmiotów.

 

  • Nieuczciwości – obejmuje działania o charakterze przestępczym, nieuczciwym, oszukańczym lub złośliwym np. pracowników lub podwykonawców; nie dotyczy to jednak wspólników, członków władz lub wyższego kierownictwa lub ich współmałżonków.

 

  • Naruszenia Związanego z Działalnością Medialną – obejmuje m.in. publikowanie i dystrybucję w mediach (w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej) materiałów i treści stanowiących pomówienie, oszczerstwo, plagiat, piractwo, dyskredytowanie produktu lub usługi określonego podmiotu.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w Chubb obejmują:

Świadczenie z tytułu kosztów stawiennictwa w sądzie i zakłóceń w pracy

Koszty PR i zarządzania kryzysowego

Roszczenia wynikające z utraty cudzych dokumentów

Ochronę dla szkód wyrządzonych przez Podwykonawców i podmioty świadczące usługi outsourcingu

Przejęte Umownie Koszty Reakcji na Zdarzenie

Informacje na temat warunków udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w tym informację o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Wzory dokumentów

*certyfikat przy założeniach, że wybrano: OC zawodowe – limit 1 mln zł, Cyber – limit 1 mln zł, OC ogólne – limit 1 mln zł.

Zakres bez USA.