Ubezpieczenie IT

OC OGÓLNE BY CHUBB

OC działalności/General Liability/Public Liability/General Third Party Liability

 

Dostępne sumy ubezpieczenia: 500 tys. PLN, 1 mln PLN, 2 mln PLN, 3 mln PLN, 4 mln PLN, 5 mln PLN, 6 mln PLN, 7 mln PLN, 8 mln PLN, 9 mln PLN, 10 mln PLN

*firmy z przychodami do 500 tys. PLN, w OC ogólnym mogą wybrać limit max 5 mln PLN

*wybrana suma ubezpieczenia w OC ogólnym jest niezależna od sumy ubezpieczenia w OC zawodowym (więc może być wyższa)

Potrzebujesz polisy w obcej walucie?

Przejdź przez proces zakupu, opłać polisę, a potem skontaktuj się z nami – przeliczymy kwoty zgodnie z kursem NBP z danego dnia.  

Dostępny zakres terytorialny ubezpieczenia

Świat z wyłączeniem USA i Kanady oraz Iranu, Kuby, Syrii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sudanu, Krymu, Wenezueli, Białorusi, Afganistanu, Rosji (w tym okupowanymi przez Rosjan Chersoniem i Zaporożem), regionu Donbasu na Ukrainie, w tym Ługańska i Doniecka  

LUB 

Jeśli rozszerzysz ochronę na USA i Kanadę – cały świat z włączeniem USA i Kanady oraz z wyłączeniem Iranu, Kuby, Syrii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sudanu, Krymu, Wenezueli, Białorusi, Afganistanu, Rosji (w tym okupowanymi przez Rosjan Chersoniem i Zaporożem), regionu Donbasu na Ukrainie, w tym Ługańska i Doniecka 

 

Sprawdź, skąd się bierze niższa cena

Dlaczego ubezpieczenieit.pl jest tak tanie?

Przed czym chroni ubezpieczenie OC ogólne dla IT?


Uzupełnia zakres ochrony o szkody osobowe i w mieniu osób trzecich.


Zakres ochrony w Chubb obejmuje:

  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców (100% sumy ubezpieczenia).
  • OC za szkody wyrządzone pracownikom (100% sumy ubezpieczenia).
  • OC za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu (100% sumy ubezpieczenia).
  • OC za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego (250 000 PLN).
  • OC za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności (500 000 PLN).
  • OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez (100% sumy ubezpieczenia).
  • OC za szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników (500 000 PLN).
  • OC za szkody, które wystąpią na terytorium USA lub Kanady (100% sumy ubezpieczenia)*.

*jeśli rozszerzysz ochronę na USA i Kanadę 

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, Ubezpieczyciel (Chubb) będzie prawnie obowiązany wobec osób trzecich do zapłaty odszkodowania, o ile dotyczy ono szkody osobowej, szkody rzeczowej lub innej szkody określonej jednoznacznie w umowie ubezpieczenia, która wystąpi w okresie ubezpieczenia.

Informacje na temat warunków udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w tym informację o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ty pracujesz, a ubezpieczenie uzupełnia Twoją ochronę. 

openmoji_light-bulb

Ważne! Polisa OC ogólnego pozwala poszerzyć zakres ochrony o szkody na osobach trzecich i szkody w mieniu. 

OC ogólne dla IT - sprawdź, dlaczego warto

Wzory dokumentów

*certyfikat przy założeniach, że wybrano: OC zawodowe – limit 1 mln zł, Cyber – limit 1 mln zł, OC ogólne – limit 1 mln zł.

Zakres bez USA.