Ubezpieczenie IT

CYBER BY CHUBB

Cyber Risk Insurance/Cyber Liability Insurance/ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

 

Dostępne sumy ubezpieczenia: 500 tys. PLN, 1 mln PLN

* w ramach sumy ubezpieczenia wybranej dla ubezpieczenia OC zawodowej

 * jeśli w OC zawodowym wybrany limit to 500 tys. zł, to w Cyber można wybrać wyłącznie limit 500 tys. zł
 

Potrzebujesz polisy w obcej walucie?

Przejdź przez proces zakupu, opłać polisę, a potem skontaktuj się z nami – przeliczymy kwoty zgodnie z kursem NBP z danego dnia.  


Dostępny zakres terytorialny ubezpieczenia:

Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady oraz Kuby i terytoriów objętych sankcjami

LUB 

Jeśli rozszerzysz ochronę na USA i Kanadę – cały świat z wyłączeniem Kuby i terytoriów objętych sankcjami.

Przed czym chroni ubezpieczenie Cyber?

Zapewnia ochronę przed negatywnymi skutkami ataków hakerskich (w tym zwrot kosztów okupu zapłaconego przy ataku ransomware) na infrastrukturę ubezpieczonego, włączając w to również utracone korzyści i zwiększone koszty prowadzonej działalności. Ubezpieczyciel pokrywa też koszty wynajęcia informatyków śledczych, prawników oraz podmiotów specjalizujących się w usługach w zakresie zarządzania kryzysowego i public relations.

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony w Chubb obejmuje: 

 • Awaryjne Koszty Reakcji na Zdarzenie (100 000 PLN).
 • Koszty Reakcji na Zdarzenie (100% sumy ubezpieczenia).
 • Szkoda Związana z Zakłóceniem Działalności (okres karencji 12h; 100% sumy ubezpieczenia).
 • Koszty Przywrócenia Danych i Systemu (100% sumy ubezpieczenia).
 • Wymuszenie Komputerowe (100% sumy ubezpieczenia).
 • Awaryjne Koszty Reakcji na Zdarzenie (100 000 PLN).
 • Koszty Ulepszenia (100 000 PLN).
 • Szkody z Cyberprzestępstwa (100 000 PLN).
 • Wydatki Związane z Wypłatą Nagrody (100 000 PLN).
 • Koszty Telekomunikacyjne (100 000 PLN).
 • Odpowiedzialność z Tytułu Naruszenia Prywatności i Bezpieczeństwa Sieci (100% sumy ubezpieczenia).
 • Kary Administracyjne (100% sumy ubezpieczenia).
 • Ransomware (100% sumy ubezpieczenia).
 • Wykorzystanie Luki w Starym Programie.
 • Incydent Rozległy (100% sumy ubezpieczenia).

Informacje na temat warunków udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w tym informację o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Nie wiesz, który produkt jest dla Ciebie? 

Poznaj tajniki ubezpieczenia Cyber!

Wzory dokumentów

*certyfikat przy założeniach, że wybrano: OC zawodowe – limit 1 mln zł, Cyber – limit 1 mln zł, OC ogólne – limit 1 mln zł.

Zakres bez USA.