Ubezpieczenie IT

FAQ

Sprawdź, o co pytają nasi klienci. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu programisty i spółki IT.

Znajdź odpowiedzi.

Kategoria

Wszystkie
All
Rol
Pop
Bog

Ubezpieczenie IT to spółka założona w 2014 roku. Działa jako multiagent ubezpieczeniowy.  

Obecnie posiada zawarte umowy z Chubb oraz Generali. 

Chubb jest dostawcą rozwiązania ubezpieczeń OC zawodowego, OC ogólnego oraz Cyber w ramach procesu dostępnego na oc.ubepzieczenieit.pl 

Spółka jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego, nr agenta: 11223850/A 

Agenta można zweryfikować na stronie KNF pod adresem: rpu.knf.gov.pl 

Ubezpieczenie, które kupujesz za pośrednictwem naszej strony, dostarcza Chubb firma ubezpieczeniowa oferująca ubezpieczenia majątkowe i jeden z wiodących ubezpieczycieli na rynku USA. Działa w 54 krajach. Grupa Chubb posiada aktywa o wartości ponad 200 miliardów dolarów i zanotowała 52 miliarda dolarów brutto składek w roku 2022. Główne spółki ubezpieczeniowe Chubb utrzymują oceny na poziomie AA od Standard & Poor’s i A++ od A.M. Best.   

Proces wystawienia polisy jest w pełni automatyczny.  W celu zawarcia polisy konieczne jest przejście 5 kroków procesu.  W kroku 5, na podsumowaniu, przechodzimy do płatności. System przekierowuje do bramki płatniczej w Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.). 

Po dokonaniu płatności, system z automatu generuje i wysyła na Twoją skrzynkę mailową polisę wraz z wnioskiem, certyfikat w języku angielskim oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Cały proces, od pozytywnej płatności, nie powinien zająć dłużej niż 3 minuty.  

Dodatkowo zostaje wysłane SMS hasło na podany numer telefonu. Polisa oraz wniosek są dokumentami zabezpieczonymi.  

Nasze rozwiązanie jest w pełni zautomatyzowane. Polisa zostaje wygenerowana oraz wysłana na Twoją skrzynkę mail po dokonaniu zapłaty w systemie Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.). 

Z uwagi na tak ustawiony warunek w systemie, obecnie wyłącznie pozytywna płatność w Autopay S.A. pozwala na wygenerowanie polisy.  

Autopay S.A. obecnie pozwala na dokonanie płatności w formie: blik, przelew internetowy (23 banki) oraz “Dane do przelewu”  

Takie rozwiązanie pozwala nam dostarczyć specjalistyczną polisę dla IT najszybciej w Polsce, jeśli nie w Europie.  

atność za polisę jest jednorazowa. Płatność dokonuje się przez bramkę płatniczą – Autopay S.A. 

Tak. Taki certyfikat przesyłamy w odrębnym mailu, po otrzymaniu od Ciebie takiej prośby. 

Zgłoś ją nam mailem lub przez chat.  

Suma ubezpieczenia jest przeliczana wg kursu NBP z dnia wystawienia polisy. 

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest skierowane do osób prowadzących działalności gospodarcze – takich, które nie ukończyły 65 lat

Ubezpieczenie utraty dochodu dla programisty działa w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku.

Nie ma możliwość odgórnego określenia jednej ceny polisy. Wysokość składki jest uzależniona od kilku czynników: wieku ubezpieczonego, miesięcznych zarobków i klasy ryzyka.

Klasa ryzyka to czynnik, który bierze się pod uwagę przy kalkulowaniu wysokości składki. Ubezpieczyciele wyróżniają 5 klas. Więcej na ten temat przeczytasz pod linkiem: https://ubezpieczenieit.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-utraty-dochodu 

Koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wielu czynników – m.in. głównego obszaru działalności (tworzenie oprogramowania, usługi konsultingu, itp.), rocznych przychodów, sumy ubezpieczenia. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o koszt. Na naszej stronie: https://oc.ubezpieczenieit.pl/kalkulator w 15 sekund obliczysz składkę za OC zawodowe dla IT. 

W kolejnych krokach możesz dodać kolejne produkty (OC ogólne, Cyber) lub rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę na terytorium USA i Kanady.  

Tak. Ubezpieczenie w podstawowym zakresie obejmuje (zakres terytorialny) Cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Kuby i terytoriów objętych sankcjami. 

Na kroku 4 jest możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o USA i Kanadę.   

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://ubezpieczenieit.pl/ubezpieczenia/oc-zawodowa-by-chubb  

Suma ubezpieczenia to limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisie.  

Inaczej mówiąc to górna/maksymalna suma, do której ubezpieczyciel będzie odpowiadać za szkodę.  

Ubezpieczenie OC zawodowe (OC programisty/OC IT/OC dla firm IT) stanowi podstawę ochrony dla firm z sektora IT. To ono odpowiada za szkody wynikające z błędów w pracy związanej z usługami IT. Pokrywa roszczenia osób trzecich, związane z powstaniem strat finansowych (utrata zysku, zwiększone koszty prowadzenia działalności), w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie IT (m.in. projektowanie, programowanie i dostarczanie oprogramowania, usługi konsultingowe w zakresie IT, instalacja oprogramowania, konserwacja sprzętu IT, przetwarzanie danych, kierowanie projektami IT, usługi szkoleniowe w zakresie IT itp.). 

Ubezpieczenie OC działalności również odpowiada za pokrycie roszczeń osób trzecich. Tym razem jednak mowa o szkodach w mieniu oraz szkodach osobowych powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (prowadzenie biura, wyjazdy na konferencje i inne spotkania, użytkowanie wynajmowanego mienia, zatrudnianie pracowników i wynikająca z tego odpowiedzialność itp.). 

Jeśli otrzymałeś wymóg ubezpieczenia ze strony swojego klienta, potrzebujesz informacji o wymaganiach dotyczących w szczególności limitów odpowiedzialności oraz zakresu ochrony. To podstawowe informacje, które pozwolą ci wypełnić niezbędne pola we wniosku.  

W przypadku działalności w branży IT w ponad 90% przypadków wymagane jest ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions Liability). 

Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela. W treści polisy znajdziesz dane kontaktowe. 

Niestety, nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia na okres krótszy niż 1 rok. 

Wniosek jest niezbędny do dokonania rzetelnej oceny ryzyka związanego z wykonywaną działalnością i zweryfikowania czy nasze rozwiązanie jest dla Ciebie.  

Żeby mieć pewność, że polisa spełni wymagania kontraktowe, musisz dokładnie zapoznać się z fragmentem dokumentu dotyczącym wymagań ubezpieczeniowych. Polisa OC programisty/spółki IT stanowi kompleksowe zabezpieczenie na wypadek błędów i uchybień w pracy. Zakres dostarczany przez Chubb jest bardzo szeroki, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie odpowiedni również dla ciebie.  

Pamiętaj – jeśli podpisujesz umowę z kontrahentem z USA lub Kanady, musisz rozszerzyć zakres terytorialny polisy o te kraje. Możesz to zrobić na 4 kroku procesu zakupowego. 

Jeżeli chcesz zweryfikować wymogi z naszymi specjalistami – skontaktuj się z nami na chacie, napisz  do nas lub zadzwoń – https://ubezpieczenieit.pl/kontakt 

Ubezpieczenie cybernetyczne chroni przed skutkami ataków hakerskich, utratą danych oraz szkodami w reputacji firmy. Oferuje również wsparcie w przywracaniu działalności po incydencie cybernetycznym. 

Więcej opisaliśmy na stronie:  https://ubezpieczenieit.pl/ubezpieczenia/cyber-by-chubb 

Tak. Pod wszystkimi tymi nazwami kryje się ten sam produkt – ubezpieczenie OC zawodowe dla IT. Więcej na jego temat przeczytasz: https://ubezpieczenieit.pl/ubezpieczenia/oc-zawodowa-by-chubb

Dobra polisa OC dla programisty powinna spełniać kilka warunków. Musi zapewniać kompleksową ochronę, gwarantować niezawodność, zabezpieczać kompleksowo finanse. Polisa dla programisty powinna być dostarczana przez światowej klasy ubezpieczyciela. Więcej o tym, jakie ubezpieczenie dla programisty wybrać, a czego unikać, piszemy w artykule na blogu: https://ubezpieczenieit.pl/blog/red-flagi-przy-zawieraniu-ubezpieczenia-na-to-zwracaj-uwage

Tak. Chubb – ubezpieczyciel, którego produkty możesz kupić na naszej stronie – włączył konieczność posiadania MFA do wymogów ubezpieczeniowych. 

W pakiecie są trzy produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenie OC zawodowe, ubezpieczenie OC ogólne i ubezpieczenie Cyber.

Produkt jest ten sam – ubezpieczenie OC zawodowe dla IT. Niezależnie od tego, czy szukasz OC programisty, czy chcesz ubezpieczyć spółkę IT – potrzebujesz polisy Professional Indemnity. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o OC ogólne i Cyber, tworząc pakiet #bezpieczneIT.

*certyfikat przy założeniach, że wybrano: OC zawodowe – limit 1 mln zł, Cyber – limit 1 mln zł, OC ogólne – limit 1 mln zł.

Zakres bez USA.

Wiesz już wszystko?