Ubezpieczenie IT

CHUBB

Dostarcza Twoje ubezpieczenie 

CHUBB

Chubb jest światowym liderem na rynku ubezpieczeń. Działa w 54 krajach, dostarczając najwyższej jakości produkty ubezpieczeniowe - zarówno dla firm, jak i dla osób fizycznych.  

Chubb w ramach swojej działalności udziela ochrony ubezpieczeniowej, zajmuje się oceną ryzyka, likwidacją szkód i wypłatą odszkodowań. Lata doświadczenia pozwalają ekspertom oferować polisy stworzone z myślą o konkretnych grupach zawodowych – w tym specjalistach IT. 

Grupa Chubb posiada aktywa o wartości ponad 200 miliardów dolarów i zanotowała 52 miliarda dolarów brutto składek w roku 2022. Główne spółki ubezpieczeniowe Chubb utrzymują oceny na poziomie AA od Standard & Poor's i A++ od A.M. Best. 

Chubb zatrudnia na całym świecie około 40 tysięcy osób. Biura znajdują się m.in. w Zurychu, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Siedziba polskiego oddziału Chubb znajduje się w Warszawie.

Chubb w skrócie:

Globalny lider w zakresie ubezpieczeń dla firm różnej wielkości

Reasekurator ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

Dziesiątki lat doświadczenia 

Ocena AA w ratingu Standard&Poor's i A++ w ratingu AM Best

Jak wygląda proces likwidacji szkody w Chubb? To proste 

Obsługa na najwyższym poziomie, szybkie działanie, staranność. Każda zgłoszona przez ciebie szkoda będzie obsłużona zgodnie ze standardami Chubb. Dzięki fachowej wiedzy i przejrzystej komunikacji nic nie pozostanie niejasne.

Wystarczy, że zgłosisz szkodę mailowo. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Resztą zajmie się ubezpieczyciel.

Przygotuj: 

Nazwę firmy 

Numer polisy 

Kategorię działalności, której dotyczy szkoda

Dane kontaktowe do osoby, która będzie reprezentować Cię w sprawie roszczenia 

Dostajesz: 

Dostęp do ekspertów w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej 

Doświadczony personel  

Możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą likwidującą szkodę 

Nasze wsparcie! 
Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce ul.

Królewska 18 00-103 Warszawa 

tel. 22 452 39 99 

poland.office@chubb.com 

Chubb European Group SE, zakład ubezpieczeń  podlegający przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowany w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 EUR, opłacony w całości, działający poprzez swój polski oddział: Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentowany przez Przemysława Owczarka - Dyrektora Oddziału.