Ubezpieczenie IT

Wyłączenia w OC zawodowym dla IT 

Każde ubezpieczenie trzeba analizować z punktu widzenia jego zakresu, czyli ochrony, jaka jest oferowana. Jednocześnie nie można zapomnieć o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela za dane okoliczności czy zdarzenie. Na rynku właściwie nie istnieje produkt ubezpieczeniowy, który nie miałby sekcji czy też rozdziału określonego tytułem “wyłączenia”. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia OC zawodowego dla branży IT. Czego NIE OCHRONI ta polisa? Sprawdzamy! 

Kary umowne w ubezpieczeniu OC zawodowym dla IT 

Na początek kilka słów o karach umownych. To temat, który szczególnie interesuje naszych klientów. Pytania o nie pojawiają się przynajmniej kilka razy w miesiącu.  

W niemal każdej umowie – czy to freelancera, czy też spółki z inwestorem – znajduje się zapis dotyczący kary umownej związanej z nieterminowym wykonaniem zlecenia czy naruszeniem poufności. To już standard – zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

Jednocześnie standardem jest również wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej kar umownych. Ubezpieczyciel NIE ODPOWIADA za kary i grzywny. Czasami w umowie pojawia się ograniczenie odpowiedzialności w zakresie kar umownych.  

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku sporów w tym zakresie. Jeżeli w umowie widnieje zapis, że wysokość kary umownej wynosi maksymalnie 50 tys. Zł, a kontrahent rozpocznie postępowanie sądowe, w drodze którego udowodnione zostanie, że naraziliście go na stratę rzędu 1 mln zł, to ten element może być już objęty zakresem ubezpieczenia. Oczywiście o ile dojdzie do błędu lub uchybienia z waszej strony. Tutaj jednak chodzi nie o odpowiedzialność za kary umowne. To tak zwana odpowiedzialność odszkodowawcza. 

Ubezpieczenie dla programisty – odpowiedzialność za osoby trzecie 

Kolejne wyłączenie dotyczy tak zwanego przejęcia odpowiedzialności za osoby trzecie. Zapis ten pojawia się właściwie w każdej umowie ubezpieczenia. O co chodzi? Jeżeli w ramach kontraktu zobowiążecie się do przejęcia odpowiedzialności, która wykracza poza wasze obowiązki – ta odpowiedzialność nie będzie objęta ochroną.  

Sprawdzaj daty! 

Wyłączone z ochrony są również wszystkie te zdarzenia, do których doszło przed zawarciem polisy. Początek obowiązywania ubezpieczenia określa data początkowa polisy. Wszystko, co miało miejsce wcześniej lub to, co wydarzy się później, nie jest objęte ochroną.  

Należyte wykonanie umowy – wyłączenie w OC zawodowym 

Następne w kolejce jest wyłączenie dotyczące roszczenia związanego z gwarancją i należytym wykonaniem umowy. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której szkoda po stronie klienta nie wystąpiła, ale jednocześnie usługa została wykonana niepoprawnie, ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Jeżeli błędne wykonanie zlecenia będzie miało konsekwencje w postaci szkody – wtedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.  

Krótko mówiąc – naprawa źle działającego elementu nie jest objęta ubezpieczeniem. Ale jeśli w konsekwencji tego “złego działania” system nie działa poprawnie – tu polisa obowiązuje.  

Odpowiedzialność zarządu 

Z ubezpieczenia OC zawodowego często wyłączona jest też odpowiedzialność pracowników wyższego szczebla w odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie. W przypadku naszego partnera ubezpieczeniowego jest inaczej. Standardowo zapis dotyczący umyślnego działania pracowników jest elementem włączonym do ochrony. Wykluczone są z niej tylko osoby pełniące w firmie kluczowe stanowiska, a więc członkowie zarządu. 

Wyłączenie uprzednich roszczeń 

Istotnym wykluczeniem w ubezpieczeniu OC zawodowym jest również to dotyczące przestrzegania terminów obowiązywania polisy – wyłączenie dotyczy uprzednich roszczeń. Krótko mówiąc – chodzi o te roszczenia, o których mieliście już wiedzę. Jeśli wasz zleceniodawca przekazał wam informację, że popełniliście błąd, w wyniku którego on poniósł stratę finansową – ubezpieczyciel wystawiający przyszłą polisę nie będzie za to odpowiadać. Jeżeli jesteście ubezpieczeni, kluczowe jest niezwłoczne zgłaszanie wszystkich roszczeń – nie zwlekajcie. 

Podsumowanie – wyłączenia odpowiedzialności w OC zawodowym 

Oczywiście to tylko część wyłączeń, które można znaleźć w polisach OC zawodowych. Każdorazowo przed podpisaniem umowy należy zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami – w tym z listą wyłączeń właśnie. Istnieje wiele zapisów, które pojawiają się właściwie w każdej umowie, natomiast większość z nich nie jest szczególnie istotna z punktu widzenia branży IT. Niezależnie jednak od tego – każdą polisę należy analizować indywidualnie.  

Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste