Ubezpieczenie IT

Ubezpieczenie OC zawodowe – kompleksowy poradnik

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni osobę ubezpieczoną od konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele produktów OC, które zapewniają ochronę w różnym zakresie. Można tutaj wymienić OC w życiu prywatnym, OC komunikacyjne, OC działalności gospodarczej czy, wreszcie, profesjonalny produkt, jakim jest OC działalności zawodowej dla branży IT. 

Każdy z tych produktów zapewnia ochronę w przypadku określonych zdarzeń.  

Ubezpieczenie OC zawodowe dla IT – dla kogo?

OC zawodowe dla IT jako specjalistyczny produkt zapewnia przede wszystkim ochronę za usługi świadczone w ramach projektowania systemów, programowania, administrowania czy też skorelowane z innymi usługami z branży IT. W ramach tego produktu można zabezpieczyć również inną działalność – poza tymi polegającymi na wytwarzaniu hardware’u czy związanymi z telekomunikacją. 

Nasze doświadczenia pokazują, że po rozwiązanie to najczęściej sięgają freelancerzy czy też Software House’y, które specjalizują się w tworzeniu oprogramowania bądź administracji systemów informatycznych. 

OC zawodowe a OC działalności

Jak już zostało na wstępie powiedziane specjalistyczne ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT (przez wielu zwane ubezpieczeniem programisty) chroni przede wszystkim od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zabezpiecza więc przed potencjalnymi stratami finansowymi, które te osoby czy firmy mogłyby ponieść w sytuacji błędów i zaniechań po stronie wykonawcy usługi. 

Warto wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia standardowo ma w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych wyłączenie dotyczące działalności IT. Dodatkowo większość tych produktów nie odpowiada za straty finansowe wyrządzone przez ubezpieczonego. Produkt ten odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu i na osobie. Krótko mówiąc – taka polisa nie będzie wystarczająca. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OC zawodowe a OC ogólne dla IT

Ubezpieczenie dla IT – polskie realia

Jeżeli chcemy zapewnić realną ochronę firmie IT, warto rozejrzeć się za specjalistycznym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej skierowanym konkretnie do tej branży. W Polsce ubezpieczycieli, którzy oferują takie rozwiązanie, jest zaledwie kilku. Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie posiadają nawet odpowiedniego produktu. Mimo wszystko jednak składają oferty, dodając do standardowych warunków szereg dodatkowych wyłączeń. Zakres takiej polisy jest bardzo wąski i nie spełnia ona wymagań stawianych przez branżę, znacząco odbiegając od tego, co oferują specjalistyczne produkty od polskich i zagranicznych ubezpieczycieli. 

Ubezpieczenie OC zawodowe a koszty obrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla branży IT (czyli ubezpieczenie programisty albo spółki IT), poza wypłatą odszkodowania w przypadku roszczenia, zapewnia również pokrycie ewentualnych kosztów obrony do wysokości sumy gwarancyjnej. Zapewnienie takiej ochrony sprawia, że w przypadku otrzymania roszczenia nie jesteśmy skazani na dziesiątki czy setki tysięcy kosztów związanych z odparciem zarzutu nienależycie czy źle wykonanej usługi.  

To jeszcze istotniejsze w przypadku roszczenia od klienta zagranicznego. Doświadczenia naszych klientów, którzy otrzymali roszczenia, pokazują, że koszty obrony z Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych są wielokrotnie wyższe niż ma to miejsce w Polsce. Godzina pracy takiego wyspecjalizowanego prawnika może wynosić nawet kilkaset Euro, Funtów czy Dolarów. Warto być przygotowanym na taką ewentualność. A to zapewnia ubezpieczenie OC zawodowe dla IT. 

JDG a spółka – OC dla IT

Warto też zwrócić uwagę na różnice w odpowiedzialności osób, które świadczą swoje usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (co jest najczęściej wybierane przez freelancerów) oraz działalności w formie spółki kapitałowej (co zdarza się najczęściej w przypadku Software House’ów). 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność takiego przedsiębiorcy nie jest niczym ograniczona – o ile oczywiście nie ma stosownych zapisów ograniczających odpowiedzialność w umowie. Takie osoby prowadzące swoją firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiadają za ewentualne szkody całym swoim majątkiem. W skrajnym przypadku (brak OC programisty), w którym doszłoby do wyrządzenia znacznej szkody, osoba taka musiałaby najpierw ponieść koszty obrony, a następnie dokonać zapłaty za wyrządzoną szkodę – bez względu na to, czy takie środki by posiadała, czy też nie. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółki kapitałowej. Wśród naszych klientów najczęściej są to spółki z o.o. lub spółki SA. Tutaj udziałowcy czy też zarząd mogą czuć się względnie bezpiecznie (względnie z uwagi na przepisy kodeksu spółek handlowych, które oczywiście również wskazują na odpowiedzialność członków zarządu w przypadku umyślności czy też działania bezprawnego natomiast co do zasady takie spółki odpowiadają majątkiem spółki, a nie majątkiem prywatnym). 

Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności każdego z tych podmiotów oraz  stosunkowo niski koszt  ubezpieczenia OC zawodowego i zestawiając je z budżetem realizowanych projektów, okazuje się, że dobra polisa OC zawodowej dla branży IT może znacząco wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia tego biznesu. 

Przeczytaj artykuł

10 ZAGROŻEŃ W IT, PRZED KTÓRYMI CHRONI UBEZPIECZENIE

Dlaczego warto kupić OC zawodowe dla IT?

Czy warto się ubezpieczać? Jak najbardziej. Jeśli pojawi się roszczenie, nie stoimy dzięki temu na pozycji przegranego, w obliczu konieczności poniesienia ogromnych kosztów na obronę. Wręcz przeciwnie – prezentując polisę światowego ubezpieczyciela, który będzie zapewniał koszty obrony, jesteśmy w stanie prowadzić rozmowy z podmiotem, który skierował do nas takie roszczenie jak równy z równym.  

Jeśli doszłoby do uznania, że to nasza firma dokonała błędu czy też zaniechania, w wyniku którego nasz kontrahent poniósł stratę finansową, wypłata odszkodowania nie będzie wpływała na naszą sytuację materialną. Wniosek? Bezpieczna firma. 

Wymogi kontraktowe dotyczące ubezpieczenia

Kontrahenci, zwłaszcza ci zagraniczni, coraz częściej wymagają od swoich partnerów biznesowych posiadania stosownego ubezpieczenia, bardzo często wręcz wskazując na dany rodzaj ubezpieczenia (Professional Indemnity/Professional Liability/ Errors&Omissions) oraz na limity sumy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych produktów. 

Takie rozwiązanie ma zapewnić wypłacalność w przypadku powstania szkody po stronie kontrahenta poprzez przerzucenie tej odpowiedzialności na duży i wiarygodny podmiot, jakim jest ubezpieczyciel. 

Zaufany partner – dobry produkt

Przez ostatnie 10 lat organizując ochrony dla firm z branży IT zauważyliśmy, że najczęściej wymóg posiadania takiego ubezpieczenia jest kierowany przez firmy zagraniczne. Z tego też powodu uznaliśmy, że warto, aby nasi klienci mogli legitymować się produktem światowej klasy. W naszym odczuciu polscy czołowi ubezpieczyciele nie są znani poza naszym krajem. Inaczej jest w przypadku naszego partnera – ubezpieczyciela Chubb. Jest to jeden z największych ubezpieczycieli na świecie z oddziałami wielu krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych. To pewny partner dla branży IT, który zapewni skuteczną ochronę na wypadek roszczeń. 

Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste