Ubezpieczenie IT

10 zagrożeń w IT, przed którymi chroni ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia OC zawodowego dla branży IT (Professional Indemnity/Professional Liability/ Errors&Omissions) może odgrywać niejedną rolę. Podstawową funkcją jest oczywiście wypłata odszkodowania w sytuacjach przewidzianych w umowie. Nie należy jednak zapominać o pokryciu kosztów obrony przed roszczeniem – zarówno zasadnym, jak i niezasadnym.  

Posiadanie polisy może być też jednym z elementów, który pozwoli Twojej firmie budować swoją wiarygodność w relacjach biznesowych. Ma to szczególne znaczenie, jeśli planujesz ekspansję na zagraniczne rynki, gdzie taka polisa – oczywiście z adekwatnym limitem odpowiedzialności, szerokim zakresem ochrony i zawarta u światowej klasy ubezpieczyciela – jest „obowiązkowa” dla każdej firmy IT.   

Obraz sytuacji w IT 

Po pandemicznym boomie na usługi IT, lata 2022-2023 przyniosły spowolnienie w branży nowych technologii. Często używa się nawet słowa „kryzys”. Globalne czynniki, takie jak upadek Silicon Valley Bank, wojna na Ukrainie, inflacja oraz podwyżki stóp procentowych, zmusiły wiele firm IT do grupowych zwolnień na całym świecie.  

W ostatnim czasie otrzymujemy jednak od Was wiele sygnałów, że sytuacja się poprawia. Oczywiście branża IT jest bardzo złożona i wpływ na jej rozwój ma wiele trendów jednocześnie. Takim czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu w 2024 ma być według prognoz sztuczna inteligencja (AI). Z drugiej strony, branża ewoluuje w kierunku dostarczania projektów opartych na gotowych rozwiązaniach (automatyzacja, No/Low-Code), co pozwala na większą elastyczność i szybkość w dostarczaniu wartości. 

Dlaczego warto chronić swoją pracę? 

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile może kosztować błąd popełniony podczas świadczenia usług zawodowych w branży IT? Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę sprawa jest dość oczywista, gdyż górny limit odpowiedzialności stanowi kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy). Jeśli jednak prowadzisz swoją działalność to zgodnie z Kodeksem Cywilnym zawsze odpowiadasz za szkodę w pełnej wysokości. Oznacza to odpowiedzialność zarówno za szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści. 

Ryzyko popełnienia błędu na dużą skalę jest spore. Odszkodowania mogą natomiast sięgać od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych. Ubezpieczenie OC zawodowe dla IT chroni przed konsekwencjami finansowymi, które mogą być skutkiem wykonywania obowiązków zawodowych. Jest ono przeznaczone zarówno dla kontraktorów (pracowników B2B), pozostałych JDG (freelencerów), jak i spółek IT, w tym Software House’ów.   

POZNAJ PRODUKT DLA IT

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC zawodowym dla IT

10 zagrożeń - przed tym chroni cię ubezpieczenie

Jak już wskazaliśmy, polisa OC zawodowa pokrywa roszczenia wynikające z błędów zawodowych, popełnionych w ramach czynności zawodowych przyjętych do ubezpieczenia 

Terminologia i definicje błędu zawodowego w OWU poszczególnych ubezpieczycieli mogą się od siebie nieco różnić, np. ubezpieczyciel Chubb posługuje się szerokim pojęciem „Naruszenia Technologicznego”, które oznacza faktyczne lub zarzucane: 

(i) wady, nieprawidłowości, mankamenty lub niebezpieczne właściwości Produktu Ubezpieczonego; 

(ii) brak funkcjonowania Produktu Ubezpieczonego; 

(iii) brak funkcjonowania lub niefunkcjonowanie Usługi Ubezpieczonego. 

Czym może skutkować błąd zawodowy firmy IT? Przed jakimi innymi zagrożeniami chroni ubezpieczenie?  

 1. Ograniczenie lub brak dostępu do danych; utrata danych (np. sprzedane oprogramowanie miało wady, co spowodowało utratę danych rozliczeniowych klienta z całego miesiąca; podczas prac serwisowych/wdrożeniowych/migracji danych doszło do zniekształcenia i częściowej utraty danych firmowych klienta itp.).  
 2. Brak spełnienia przez oprogramowanie swojej funkcji (np. błąd w kodzie oprogramowania, który ujawnił się dopiero po instalacji u klienta, powoduje, że program nieprawidłowo nalicza wynagrodzenia pracownikom).  
 3. Przestój w prowadzonej działalności (np. wdrożona platforma e-commerce przestała nagle działać, co uniemożliwiło klientowi sprzedaż online przez 48 godzin).  
 4. Ujawnienie danych osobowych lub informacji poufnych (np. błąd podczas instalacji systemów bezpieczeństwa u klienta spowodował, że padł on ofiarą kradzieży i utracił dane swoich klientów, które następnie upubliczniono). 
 5. Naruszenie praw własności intelektualnej (np. zaprojektowana strona www wyglądała zbyt podobnie do strony konkurencji; tworząc interfejs aplikacji wykorzystano grafikę/zdjęcie bez wykupienia odpowiedniej licencji).  
 6. Zniesławienie i zniewaga (np. opublikowanie w internecie materiałów lub treści stanowiących pomówienie, oszczerstwo, dyskredytację określonych osób, firm czy też ich produktów, usług itp.). 
 7. Naruszenie bezpieczeństwa sieci (np. klient stał się ofiarą cyberataku – okazało się, że to aplikacja stworzona na zamówienie umożliwiła przestępcom wniknięcie do infrastruktury firmowej i zaszyfrowanie danych).  
 8. Opóźnienie w wykonaniu umowy – w przypadku Chubb jest to objęte ochroną także, jeśli nie wynika bezpośrednio z błędu zawodowego, co jest wyjątkiem wśród ubezpieczycieli (np. firma świadcząca usługi outsourcingu IT nie „dostarczyła” potrzebnego specjalisty w terminie przewidzianym w umowie).  
 9. Roszczenia regresowe, np. w zakresie kar umownych czy administracyjnych poniesionych przez kontrahentów ubezpieczonego na skutek jego błędu (ubezpieczenie nie pokrywa kar nałożonych bezpośrednio na ubezpieczonego). 
 10. Nieuczciwość pracowników – czyli działania o charakterze przestępczym, nieuczciwym, oszukańczym lub złośliwym dokonywane przez pracowników (np. pracownik B2B umyślnie zamieścił błąd w kodzie oprogramowania, umożliwiając atak hackerski na klienta).  

Oczywiście powyższe to tylko kilka przykładowych scenariuszy, a nie zamknięty „katalog szkód”.  

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, posiadając polisę ubezpieczenia OC zawodowego firma IT może liczyć także na pokrycie kosztów obrony przez ubezpieczyciela. Mowa tu o kosztach, które są generowane w związku z pomocą prawną na etapie postępowania w sprawie ustalania zasadności i wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczyciel pokrywa w szczególności: koszty postępowania sądowego, koszty kancelarii prawnych, koszty tłumaczeń, powołania biegłych itp.  

Co więcej, niekiedy już sam fakt posiadania ubezpieczenia może pełnić rolę „tarczy”, tzn. skutecznie studzić chęć wystąpienia do ubezpieczonej firmy z roszczeniem – zwłaszcza, jeśli jego podstawa może budzić wątpliwości. Z rozmów z firmami IT wynika, że coraz częściej wysuwane są niezasadne roszczenia, np. pod pretekstem nienależytego wykonania umowy (czasami zdarza się, że takie sytuacje wynikają z problemów finansowych kontrahentów i braku możliwości regulowania przez nich zobowiązań). Polisa OC zawodowa jest narzędziem, które może zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami.  

Kilka słów o ubezpieczeniu Cyber 

Uzupełnieniem ochrony w zakresie OC zawodowego jest ubezpieczenie Cyber. Podobnie jak polisa PI, koncentruje się ono na pokryciu strat finansowych poniesionych przez firmy korzystające z technologii IT. W przypadku firm świadczących usługi IT ta kwestia jest o tyle złożona, że zarówno korzystają one z tej technologii, jak i dostarczają ją innym firmom. Zagrożenie cyberatakiem jest więc „podwójne”.  

 

Elementem odróżniającym polisę OC zawodową od polisy Cyber jest to, że w Cyber w ramach jednego limitu odpowiedzialności pokryte są zarówno straty własne (first party loss), jak i straty poniesione przez osoby trzecie (third party loss). Do kosztów własnych możemy zaliczyć np.: koszty reakcji na zdarzenie; koszty związane z przywróceniem danych i systemu; szkody związane z zakłóceniem działalności (np. utrata zysku); ransomware (zwrot kosztów okupu); pokrycie kar administracyjnych. Koszty OC mogą obejmować np.: koszty związane z wyciekiem danych poufnych (w tym danych osobowych) osób trzecich; koszty wynikające z naruszenia bezpieczeństwa sieci (np. zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem, brak dostępu do systemu komputerowego).  

Bardzo ciekawe podejście do ubezpieczenia ryzyk cyber przedstawia jeden z ubezpieczycieli, który rozróżnia sytuacje kiedy: 

 • umowa ubezpieczenia wprost wskazuje objęcie ochroną strat wynikających z cyber ataków – mowa tu o typowej polisie cyber; 
 • umowa ubezpieczenia nie wskazuje na pokrycie ryzyka cyber, ale też go nie wyłącza (tzw. silent cyber) – np. polisa OC zawodowa, polisa ubezpieczenia mienia, polisa ubezpieczenia utraty zysku (BI). 

Te dwa ubezpieczenia – OC zawodowe i Cyber – przenikają się więc nawzajem w wielu obszarach, tak aby zapewnić kompleksową, szczelną ochronę. Dlatego aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, ubezpieczyciele będący liderami w zakresie produktów dla branży IT łączą je coraz częściej w jeden „pakiet” (np. MasterPackage – Ubezpieczenie OC i Cyber dla spółek technologicznych od ubezpieczyciela Chubb).  

Polisa ubezpieczenia OC zawodowego i Cyber pozwoli ci krótko mówiąc „spać spokojnie”. Rynek IT w ostatnich latach jest na tyle nieprzewidywalny, że roszczenie może przyjść zupełnie nieoczekiwanie. Mając polisę pracujesz nie martwiąc się o ewentualne konsekwencje w przypadku błędu, zaniedbania, naruszenia czy też ataku hackerskiego. To ubezpieczenie chroni cię podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a tych zagrożeń – i to całkiem realnych – jest naprawdę sporo.  

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste