Ubezpieczenie IT

Utrata dochodu – co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu?

Polisy ubezpieczeniowe składają się z zapisów, których język często jest niezrozumiały dla tych, którzy chcą z nich skorzystać. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu. W umowie ubezpieczeniowej można znaleźć sporo elementów, których zrozumienie wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z tego zakresu. Ale bez obaw – przychodzimy z pomocą. Sprawdzamy, co się kryje za poszczególnymi zapisami.  

Trudne pojęcia – ubezpieczenie utraty dochodu

OKRES ODSZKODOWAWCZY 

w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu okres odszkodowawczy wynosi 24 miesiące. Oznacza to, że – niezależnie od tego, czy okres trwania umowy już się skończył – można pobierać odszkodowanie przez maksymalnie 24 miesiące. Może być tak, że mimo końca terminu ubezpieczenia, osoba nim objęta wciąż przebywa w szpitalu, choruje czy dochodzi do siebie po wypadku, w związku z czym nie może pracować zawodowo. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma obowiązek wciąż wypłacać odszkodowanie mimo upływu 12 miesięcy od zawarcia polisy. 

OKRES WYCZEKIWANIA

to czas, po którym ubezpieczyciel zacznie wypłacać odszkodowanie. W przypadku Nieszczęśliwego wypadku jest to 14 dni, przy Chorobie – 21 dni. Oznacza to, że kolejno 15-stego i 22-iego dnia niezdolności do pracy ubezpieczyciel zacznie wypłacać odszkodowanie osobie objętej polisą. 

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Komu się przyda i kiedy warto je zawrzeć?

KLASA RYZYKA ZAWODOWEGO

nazywa się tak kategorie wyznaczone przez ubezpieczyciela, zgodnie z którymi ocenia on, czy konkretna osoba może skorzystać z oferty ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu jest to tak zwana klasa I, czyli wyłącznie osoby wykonujące pracę o charakterze biurowym, umysłowym lub zarządczym oraz osoby niepracujące.

CAŁKOWITA OKRESOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

to stan, w którym ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać swojego zawodu, a stan ten rozpoczyna się w przeciągu 12 miesięcy od Nieszczęśliwego wypadku lub daty ujawnienia się Choroby. Jednocześnie stan ubezpieczonego musi mieć szansę na poprawę w świetle aktualnej wiedzy medycznej. A więc osoba ubezpieczona musi mieć perspektywę wyzdrowienia i dojścia do siebie na tyle, by możliwy był powrót do pracy w zawodzie.  

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste