Ubezpieczenie IT

Rodzaje umów w IT – o dzieło, o świadczenie usług czy kontrakt B2B?

Praca w branży IT to nie tylko dbanie o skrupulatne wykonywanie obowiązków, ale też konieczność zabezpieczenia swojej pracy – pod różnymi względami. Mowa przecież nie tylko o ubezpieczeniu, które najbardziej kojarzy się z ochroną, ale też np. o zawieranych przez specjalistów umowach. Do najczęstszych form współpracy w sektorze IT należą umowa o dzieło i o świadczenie usług oraz – najpopularniejszy chyba w branży – kontrakt B2B. Wybór jednej z nich może mieć wpływ na przebieg projektu i relacje między stronami. Czym się od siebie różnią te formy zatrudnienia, którą warto wybrać i kiedy? Sprawdzamy.  

SPRAWDŹ TEŻ

Jak wygląda 5 kroków do pełnego bezpieczeństwa

Umowa o dzieło w IT – zalety i wady 

Zasady regulujące stosowanie umowy o dzieło zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 627 Kodeksu Cywilnego umowa o dzieło polega na wykonaniu określonego dzieła przez jedną stronę (wykonawcę) na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy) za wynagrodzeniem. Jest to często stosowana forma umowy w branży IT, szczególnie przy tworzeniu oprogramowania lub projektowaniu stron internetowych. To stosunkowo prosty dokument, którego przygotowanie nie wymaga przestrzegania żadnych skomplikowanych procedur. 

Zalety: 

 • Precyzyjne określenie zakresu: umowa o dzieło wymaga dokładnego określenia zakresu pracy, co ułatwia kontrolę nad projektem. 
 • Stałe wynagrodzenie: wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalone z góry, co daje pewność finansową wykonawcy.

 

Wady: 

 • Brak elastyczności: po ustaleniu zakresu i wynagrodzenia trudno jest dokonywać zmian w trakcie trwania projektu bez dodatkowych umów. 
 • Ryzyko niespełnienia oczekiwań: jeśli specyfikacja nie jest dostatecznie precyzyjna, może to prowadzić do różnic interpretacyjnych i niezadowolenia ze strony klienta. 

Zalety: 

 • Precyzyjne określenie zakresu: umowa o dzieło wymaga dokładnego określenia zakresu pracy, co ułatwia kontrolę nad projektem. 
 • Stałe wynagrodzenie: wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalone z góry, co daje pewność finansową wykonawcy.

Wady: 

 • Brak elastyczności: po ustaleniu zakresu i wynagrodzenia trudno jest dokonywać zmian w trakcie trwania projektu bez dodatkowych umów. 
 • Ryzyko niespełnienia oczekiwań: jeśli specyfikacja nie jest dostatecznie precyzyjna, może to prowadzić do różnic interpretacyjnych i niezadowolenia ze strony klienta. 

Umowa o świadczenie usług z zakresu IT 

Umowa o świadczenie usług nie została jednoznacznie wymieniona w Kodeksie Cywilnym, ale stosują się do niej zapisy dotyczące umów zlecenie (art. 750). Obejmuje dostarczenie określonych usług przez jedną stronę na rzecz drugiej w zamian za wynagrodzenie. W branży IT może to obejmować usługi utrzymania systemów, wsparcia technicznego czy konsultacje. 

Zalety: 

 • Elastyczność: umowa o świadczenie usług może być bardziej elastyczna, umożliwiając dostosowywanie jej zakresu do zmieniających się potrzeb klienta już w trakcie trwania projektu. 
 • Możliwość rozliczenia za efekty: wynagrodzenie może być uzależnione od osiągniętych rezultatów, co motywuje wykonawcę do efektywnej pracy. 

Wady: 

 • Ryzyko niejasnych oczekiwań: jeśli nie określi się dokładnie zakresu usług, może to prowadzić do konfliktów i różnic w ich interpretacji. 
 • Złożoność rozliczeń: rozliczenie za efekty może być bardziej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do stałego wynagrodzenia.

Zalety: 

 • Elastyczność: umowa o świadczenie usług może być bardziej elastyczna, umożliwiając dostosowywanie jej zakresu do zmieniających się potrzeb klienta już w trakcie trwania projektu. 
 • Możliwość rozliczenia za efekty: wynagrodzenie może być uzależnione od osiągniętych rezultatów, co motywuje wykonawcę do efektywnej pracy. 

Wady: 

 • Ryzyko niejasnych oczekiwań: jeśli nie określi się dokładnie zakresu usług, może to prowadzić do konfliktów i różnic w ich interpretacji. 
 • Złożoność rozliczeń: rozliczenie za efekty może być bardziej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do stałego wynagrodzenia.

PORADNIK

Jak ubezpieczyć usługi DEV/OPS lub Managed Services Providers?

Kontrakt B2B w branży IT – czy warto? 

Kontrakty B2B (Business-to-Business) są szeroko stosowane w branży IT, szczególnie przy większych projektach lub współpracy z korporacjami. Te umowy regulowane są przez przepisy Kodeksu Cywilnego, ale mogą też zawierać specyficzne postanowienia dotyczące współpracy. 

Zalety: 

 • Profesjonalne podejście: kontrakty B2B mogą zawierać szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności, rozliczeń, ochrony danych itp., co zapewnia profesjonalne podejście do współpracy. 
 • Większa kontrola nad ryzykiem: zwykle kontrakty B2B są bardziej korzystne dla obu stron, ponieważ umożliwiają lepszą kontrolę ryzyka i odpowiedzialności. 

 

Wady: 

 • Skomplikowane negocjacje: proces negocjacji kontraktu B2B może być czasochłonny i wymagać zaangażowania zasobów zarówno ze strony klienta, jak i dostawcy. 
 • Wysoki poziom formalności: kontrakty B2B mogą być bardziej formalne i wymagać zaawansowanej wiedzy prawniczej lub wsparcia prawno-finansowego. 

Zalety: 

 • Profesjonalne podejście: kontrakty B2B mogą zawierać szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności, rozliczeń, ochrony danych itp., co zapewnia profesjonalne podejście do współpracy. 
 • Większa kontrola nad ryzykiem: zwykle kontrakty B2B są bardziej korzystne dla obu stron, ponieważ umożliwiają lepszą kontrolę ryzyka i odpowiedzialności. 

Wady: 

 • Skomplikowane negocjacje: proces negocjacji kontraktu B2B może być czasochłonny i wymagać zaangażowania zasobów zarówno ze strony klienta, jak i dostawcy. 
 • Wysoki poziom formalności: kontrakty B2B mogą być bardziej formalne i wymagać zaawansowanej wiedzy prawniczej lub wsparcia prawno-finansowego. 

Dlaczego wybór odpowiedniej formy zatrudnienia w IT jest tak istotny? 

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia jest kluczowy dla zapewnienia sukcesu projektu oraz zadowolenia wszystkich zaangażowanych w niego stron. Nie tylko wpływa to na aspekty finansowe, ale również na klarowność zakresu pracy i elastyczność w dostosowywaniu się do zmian. Dobrze dopasowana do zakresu obowiązków umowa ułatwia też sprawne zarządzanie ryzykiem – właściwy wybór formy umowy może zapewnić lepszą ochronę prawna dla obu stron, minimalizując ryzyko sporów i niejasności w trakcie trwania projektu. 

Wniosek jest jasny: przy podejmowaniu decyzji dotyczących formy umowy w branży IT, kluczowe jest uwzględnienie specyfiki projektu, potrzeb klienta oraz preferencji obu stron. Dokładne określenie zakresu pracy, transparentność w negocjacjach oraz klarowne sformułowanie warunków umowy są kluczowe dla budowania zdrowych relacji biznesowych i osiągnięcia sukcesu projektu. 

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste