Ubezpieczenie IT

Nieuczciwość pracowników i działanie na szkodę spółki – co trzeba wiedzieć?

Jednym z zagrożeń wpływających na stabilność spółki IT jest działanie na jej szkodę. Działanie, którego czasami podejmują się pracownicy. Warto wiedzieć, że w firmie wszyscy ponoszą odpowiedzialność. Jeśli działania szeregowego pracownika są wymierzone w finanse firmy, jej reputację czy pozycję rynkową, można pociągnąć go do odpowiedzialności. 

Działania na szkodę firmy – czym są? 

Do działań na szkodę spółki można zaliczyć szereg różnych zachowań lub zaniechań. Wszystko to regulowane jest przez Kodeks Pracy. W dziale V tego dokumentu znajdziemy zapisy dotyczące potencjalnej odpowiedzialności finansowej – zarówno za szkodę, jak i mienie, które zostało mu powierzone. Istnieją równocześnie zapisy regulujące możliwość domagania się zadośćuczynienia od pracownika oraz określające jego maksymalną wysokość.  

Do działań na szkodę spółki można zaliczyć m.in.: 

  • usunięcie danych w systemie klienta, 
  • kradzież lub zniszczenia mienia, 
  • zainfekowanie wirusem infrastruktury klienta, 
  • ujawnienie danych osobowych lub innych informacji poufnych, 
  • naruszenie prawa własności intelektualnej, 
  • publikacja pomówień, oszczerstw czy zniesławień, 
  • popełnienie błędu np. w kodzie oprogramowania, 
  • niedbałe wykonywanie obowiązków.

Odpowiedzialność pracownika za szkody

Zakres odpowiedzialności pracownika w dużej mierze jest uzależniony od rodzaju umowy i samego czynu zabronionego. Inaczej wygląda to w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, inaczej przy własnej działalności gospodarczej. W pierwszej sytuacji odpowiedzialność opiera się o zapisy Kodeksu Pracy, w drugiej – Kodeksu cywilnego. 

Z punktu widzenia potencjalnej kary istotne jest również to, czy pracownik działał umyślnie, czy nieumyślnie. Jeśli zatrudniona w firmie osoba celowo doprowadzi do powstania szkody, odpowiada do pełnej jej wysokości. Warto wiedzieć, że w tym przypadku pracownik odpowiada nie tylko za straty, ale też za utracone przez firmę korzyści. 

Jeśli z kolei szkoda powstała nieumyślnie, pracodawca może domagać się trzykrotności wynagrodzenia swojego pracownika.  

Zdarza się również, że pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej – np. kontrahentowi, dla którego zlecenie wykonuje spółka. Przepisy mówią, że do naprawienia szkody zobowiązany jest w takiej sytuacji pracodawca. Natomiast może on domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania. 

Ubezpieczenie programisty i spółki IT

Wszystko to jednoznacznie wskazuje na zasadność wykupienia solidnego ubezpieczenia. W przypadku IT najlepiej sprawdzi się OC zawodowe – ubezpieczenie programisty lub spółki. Chroni ono przed roszczeniami osób trzecich w postaci czystych strat finansowych.  

Jeśli w trakcie wykonywania zlecenia na skutek niedopatrzenia, pominięcia czy błędu dojdzie do powstania szkody np. u kontrahenta, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. W efekcie ani firma, ani osoba realizująca zlecenie nie będą musiały martwić się potencjalnymi problemami finansowymi związanymi właśnie z błędem czy niedopatrzeniem.  

Ubezpieczenie OC programisty i spółki IT zagwarantuje też opłacenie kosztów niezbędnych do zweryfikowania zasadności roszczenia, a więc np. kosztów obrony prawnej.  

SPRAWDŹ

Jak wygląda 5 kroków do pełnego bezpieczeństwa

Polisa warunkiem bezpieczeństwa 

Żeby kompleksowo chronić swoją pracę – czy to w ramach spółki IT, czy jako programista – należy poznać mechanizmy, które leżą u podstaw polskich przepisów. Najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka związanego m.in. z nieuczciwością pracowników czy działaniem na szkodę spółki jest zabezpieczenie się stosowną polisą.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze ubezpieczenia lub masz dodatkowe pytania

Ubezpieczenieit.pl pomoże ci ochronić twoją pracę.

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste