Ubezpieczenie IT

Dlaczego tradycyjne polisy OC nie są wystarczające dla firm IT?

Firmy technologiczne stoją przed unikatowymi wyzwaniami i ryzykami, których tradycyjne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) często nie obejmują. Specyfika branży i dostarczanych przez nią usług sprawia, że ochronie powinny podlegać bardzo konkretne elementy działalności. Sprawdzamy, dlaczego standardowe polisy OC mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony dla przedsiębiorstw z branży IT.

Specyfika ryzyka w branży IT

Firmy technologiczne operują w specyficznym środowisku. Największe zagrożenia mają tu charakter niematerialny i mogą prowadzić do czystych strat finansowych. Oto kilka kluczowych dla IT obszarów ryzyka: 

 1. Błędy w oprogramowaniu 
 2. Naruszenia bezpieczeństwa danych 
 3. Przerwy w świadczeniu usług
 4. Naruszenia własności intelektualnej
 5. Niedotrzymanie terminów projektowych
 6. Ograniczenia tradycyjnych polis OC

Standardowe polisy OC zostały zaprojektowane z myślą o tradycyjnych biznesach i zazwyczaj koncentrują się na: 

 • Szkodach osobowych 
 • Szkodach materialnych 
 • Odpowiedzialności za produkt 

Niestety, te obszary ochrony nie odpowiadają głównym ryzykom, z jakimi mierzą się firmy IT. Tradycyjne polisy OC często nie obejmują: 

 • Czystych strat finansowych klientów 
 • Kosztów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych 
 • Odpowiedzialności za błędy w kodzie lub wadliwe oprogramowanie 
 • Szkód wynikających z naruszenia własności intelektualnej 

I wielu innych istotnych z punktu widzenia biznesu IT elementów ryzyka. 

1. Cyberzagrożenia

Tradycyjne polisy OC zazwyczaj nie obejmują szkód wynikających z cyberataków, wycieków danych czy naruszeń prywatności. Dla firm technologicznych, które operują na dużych zbiorach danych klientów, to poważna luka w ochronie. 

2. Odpowiedzialność za produkt cyfrowy

Standardowe OC skupia się głównie na szkodach fizycznych. Tymczasem firmy IT często dostarczają produkty niematerialne (np. oprogramowanie), których awaria może prowadzić do strat finansowych klientów. 

3. Przerwy w świadczeniu usług

Dla firm oferujących usługi w chmurze czy oprogramowanie jako usługę (SaaS) nawet krótka przerwa w dostępności może oznaczać ogromne straty. Tradycyjne polisy rzadko uwzględniają tego typu ryzyko. 

4. Własność intelektualna

Spory o patenty czy prawa autorskie to codzienność w branży Tech. Klasyczne OC często nie zapewnia ochrony w tego typu sprawach, nie gwarantuje też zwrotu kosztów postępowania sądowego czy wynajęcia kancelarii prawnej. 

5. Globalna działalność

Wiele firm technologicznych działa na rynku międzynarodowym, co wymaga kompleksowej ochrony uwzględniającej różnice w prawie poszczególnych krajów. 

6. Szybko zmieniające się technologie

Tradycyjne polisy mogą nie nadążać za dynamicznie rozwijającymi się technologiami i związanymi z nimi nowymi rodzajami ryzyka. 

SPRAWDŹ

Jak wygląda 5 kroków do pełnego bezpieczeństwa

Dlatego firmy technologiczne potrzebują specjalistycznych ubezpieczeń, które uwzględniają specyfikę branży IT. Polisy cyber, ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej dla IT czy kompleksowe pakiety dla firm technologicznych to rozwiązania, które lepiej odpowiadają na realne potrzeby i zagrożenia w tym sektorze.

Inwestycja w odpowiednie ubezpieczenie to nie tylko ochrona finansowa, ale także przewaga konkurencyjna i spokój umysłu, pozwalający skupić się na innowacjach i rozwoju biznesu.

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste