Ubezpieczenie IT

Data retroaktywna – czym jest i kiedy jest potrzebna?

Data retroaktywna w polisie OC zawodowej jest datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w pierwszej takiej polisie, o ile zachowana jest ciągłość ochrony – a więc nie było przerw w ubezpieczeniu. 

Data retroaktywna – ważne informacje 

Data retroaktywna to wskazana w polisie data stanowiącą początek okresu, w którym mogą wystąpić błędy objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Dlaczego tak ważne jest, aby przepisać tę datę, jeśli kontynuujemy polisę? 

Polisa OC zawodowa jest oparta na triggerze claims made. W praktyce oznacza to, błąd musi nastąpić po dacie początkowej/retroaktywnej i, dodatkowo, roszczenie musi zostać zgłoszone w okresie ubezpieczenia (lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń – jeśli ma zastosowanie). Jest to najbardziej restrykcyjny trigger, gdyż przewiduje najkrótszy okres odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

W praktyce chodzi o to, jakie zdarzenie powstałe i zgłoszone w jakim czasie pozwoli na skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.  

Ubezpieczając samochód w zakresie OC, przyzwyczailiśmy się do następującej formuły: szkoda musi powstać w okresie ubezpieczenia i musi zostać zgłoszona przed terminem przedawnienia, wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego.  

W polisach OC zawodowych dla IT (dla programistów czy spółek IT) sytuacja wygląda jednak inaczej – ubezpieczenie to funkcjonuje bowiem w oparciu o inny system powstawania odpowiedzialności ubezpieczyciela, tzw. claims made. Oznacza to, że aby roszczenie zostało uznane przez ubezpieczyciela, szkodę musimy zgłosić w okresie ubezpieczenia lub w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń, jeśli taki został przewidziany na podstawie umowy ubezpieczenia lub OWU. 

SPRAWDŹ

Jak wygląda 5 kroków do pełnego bezpieczeństwa

Czym jest trigger polisy? 

Trigger to pojęcie stanowiące czasowe określenie zdarzenia ubezpieczeniowego, z którym umowa ubezpieczenia OC wiąże powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Ze względu na stosowanie różnych definicji wypadku ubezpieczeniowego wyróżnia się najczęściej następujące triggery:  

  • act committed (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę),  
  • loss occurance (wypadek ubezpieczeniowy związany z faktem wystąpienia lub powstania szkody),  
  • loss manifestation (wypadek ubezpieczeniowy związany z ujawnieniem się szkody),  
  • claims made (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zgłoszeniem roszczenia). 

Przedłużony okres zgłaszania roszczeń 

Ubezpieczyciele oferują często w cenie ubezpieczenia dodatkowy okres zgłaszania roszczeń, wynoszący najczęściej 36 miesięcy, następujących bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia OC programisty czy spółki IT. Ma on zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie doszło do zawarcia kolejnej polisy obejmującej ochroną to samo ryzyko (z tym samym lub innym ubezpieczycielem). Taki okres oferuje Chubb – ubezpieczyciel, którego produkty kupisz na naszej stronie.

Jeśli masz pytania

JESTEŚMY TUTAJ

Aby pomóc Ci zabezpieczyć Twoją firmę lub działalność.

Ubezpieczenie kupisz w kilka minut za pośrednictwem wygodnego procesu online.

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste