Ubezpieczenie IT

Kary umowne w IT – co trzeba wiedzieć?

Jednym z często występujących w umowach IT elementów jest zapis dotyczący kar umownych. Nazywa się tak klauzule, których nadrzędnym zadaniem jest zapewnianie realizującym i zamawiającym ochronę na wypadek nieprzestrzegania zapisów umowy. W kontraktach regulujących usługi z zakresu IT kary umowne mają szczególne znaczenie. Realizacja dotyczy tu bowiem produktów niematerialnych, do których wykonania niezbędna jest specjalistyczna […]